Tiepolo - Vertical diameter 16 - Triple

Leonardo orizzontale 25 doppio
Tiepolo Vertical diameter 16 Triple

Tiepolo Vertical diameter 16 Triple

Radiator made of a vertical steel elements triple series with 16 mm diameter welded on the horizontal steel manifolds with 35 mm diameter.


download the technical data sheet

PDF